Navigácia podľa žánru


Livin´Blues

Livin´Blues

Festival blues a rhythm & blues  Bratislava

Festival Livin´ Blues v DK Lúky v bratislavskej Petržalke vznikol  v r. 1993. Stal sa nasledovníkom iného bratislavského festivalu, letného Rhythm & Blues festivalu Rača. Tak sa z jednej okrajovej časti Bratislavy, ako sa na správny okrajový žáner patrí, dostalo blues na okraj opačného konca mesta.

Bluesový festival si vyžadovala doba, bluesové skupiny síce hrávali po baroch, krčmách a kultúrnych domoch, no chýbala intenzívnejšia konfrontácia so zahraničnými bluesovými scénami. Festival sa od začiatku orientoval na okolité krajiny, čo napomáhalo a stále napomáha utužovaniu kontaktov so zahraničnými hudobníkmi, a tým i možnosťami pre domáce skupiny hrať v zahraničí. Dobré kontakty má festival najmä so silnou poľskou, ale i s maďarskou a českou  bluesovou scénou. Na festivale však hrali i súbory z Nemecka, Holandska, Rakúska, Veľkej Británie, Austrálie, USA  a Srbska.

Festival sa snaží v jednotlivých ročníkoch predstavovať z domácej scény nielen nové súbory, ale i domáce bluesové stálice a neraz dochádza i k vzniku zoskupení hudobníkov iba na tento festival, ako boli Salty Dog (A.Karovičová, E.Procházka), Sojka a Jašter u Doktora Band, Traktor ide Krokom (muzikanti z Víťazného traktora a Krokobandu), Starí priatelia (J. Lehotský, J. Barina, J. Vana), či rôzne jug bandy (Veteráni zo Salón Doré). Po siedmych rokoch fungovania festivalu si tlak domácich skupín vyžiadal i vytvorenie súbežnej vedľajšej scény, na ktorej sa predstavovali najmä mladé začínajúce bluesové skupiny a jednotlivci, ale i rôzne akustické zoskupenia známych súborov, či súbory rockového, jazzového alebo folkového zamerania s prímesami blues. Táto „dvojscénnosť“ niektorým návštevníkom vyhovuje, iným nie, no festival sa snaží i týmto predstaviť čo najširšiu žánrovú pestrosť účinkujúcich od chicagskeho blues, cez deltu, rhythm & blues, jug bandy, soul, gospel, funky i zydeco. Organizáciu vedľajšej scény si niektoré ročníky bral na starosť už nebohý výborný gitarista, spevák a skladateľ Peter Csonka so skupinou Mŕtve duše, alebo neskôr s Dr. Schlosser bandom. Pri dramaturgii festivalu od jeho vzniku pomáhal najmä Ján Litecký Šveda, ale i Juraj Tutev, Peter Radványi a Fero Šajtoš.

Na festivale sa za takmer dvadsať päť rokov jeho existencie predstavili i dnes už neexistujúce, či sporadicky fungujúce domáce skupiny a hudobné zoskupenia ako Johny´s First Guitar,  Ash Band  , Freemen, EXQT Blues Band,  Jingo Blues Yard, The Frozen Dozen, Peter Luha & Astro Song  Orchestra, Tradicional Blues Band, Black Cat Moan, Orchester Václava Hlbokého&Stoka22 Blues Band,  Electric Blues Band, Bluetan, Mŕtve duše, Blueberries.

Pravidelne na Livin´ Bluese vystupujú slovenské bluesové a jazzové speváčky Silvia Josifoska, Zuzka Suchánková, Andrea Karovičová  i Jana Ružičková so svojimi skupinami a zoskupenia okolo Juraja Turteva – Bluesweiser, Turtev and The Blues Groove, Blues club, The Rolling Stones Blues Cirkus 50; Jána Liteckého Švedu-Víťazný traktor,Veteráni zo Salón Doré,Vlčie mlieko ;Trnavčana Petra Radványiho- P.R. and Resonators,The Blues Mother –In-Law; Petra Vasila –Krokoband či DoNoWa , či ďalší predstavitelia silnej trnavskej bluesovej scény a mnohí ďalší.

Zo zahraničia na festivale vystúpili Black Label, East Blues Experience, The Bayou Alligators z Nemecka, Bluespumpm, Sir Oliver Mally´s Blues Distillery z Rakúska, Easy Reader, Tortilla Flat, Tadeusz Nalepa, Slawek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, J.J.Band,  Krzak,Gruff! z Poľska, Török Ádám Rhythm & Blues Band, Dr. Valter & Lawbreakers, Dirty Fred , Blues Fools, Mississippi Grave Diggers,  Zsolt Benkö & The Bluesrivers ,Mississippi Big Beat z Maďarska, David Murphy, Stan The Man, Dillon John Werry&The Thievs ,Alec Carter  z Veľkej Británie, Rene Trossman, Ron Ringwood, Big Daddy Wilson, Hubert Tubbs, Tonya Graves, Karen Carroll, Wanda Johnson and Shrimp City Slim, Frank Morey and His Band,Sugar Blood Jinx, Moreland and Arbuckle, Leburn Maddox   z USA, Hans Theessink & Joe Sass z Holandska, Gwyn  Ashton z Austrálie a Blue Family zo Srbska.

Festival mapuje i českú a moravskú bluesovú scénu ,z nej treba spomenúť najmä úspešné účinovanie súborov Žáha a Tucet, ale i Jana Spáleného s jeho ASPM, vystúpenia Jiřího“Little Rooth“Kořínka, súborov Petra Börnerová Band, Stetson,Luboš Andršt Blues Band, Tonny Blues Band, Kaderus  Blues, Hoochie Coochie Blues Band, Gamba Blues Band,  Mothers Follow Chairs   i folk-bluesmana Pepa Straichla.

Súčasťou festivalu bývajú i výstavy fotografií o bluesovom  dianí nielen v Bratislave ,svoju tvorbu tu prezentovali napríklad Roman Ferstl, Janka Grancová, Eva Lišková či tajomníci Slovenskej bluesovej spoločnosti Peter Haruštiak a Paľo Sojka ,ale i výtvarníci František Kudláč, Marcel Haščič či karikaturisti Igor Danay, Peter Gábriš, Marián Bachratý a ďalší.

I keď organizátori vidia starnutie „zakladateľskej “bluesovej generácie, každoročne na festival prichádza čoraz viac mladších ročníkov, unikajúcich pred súčasnou umelou pop kultúrou a hľadajúcich úprimnú a živú hudbu, ktorou blues  nepochybne je.

Zo slovenských skupín okrem vyššie uvedených vystúpili i Electric Blues Band ,ZVA 12 : 28 Band, Hartus, Žalman Brothers band, Miki Kadlečík, Jozef Barina and The Meditating Four, Octopus, Milan Konfráter Blues Band, Blues 8 ,Grapefruit Death, Bluesraiders, Jerguš Oravec a Roman Mečiar, René Lacko and Downtown Band, Ad Acta, Aďo Juráček Band, Martina Javor Band, Strempek Blues Band, Strempek and Križan Blues Band, Peter Koreň and Roots, Mojo and Banda, Mojo and Mahortu Band, Jackpot Band, S.R.O., Canned Heat Revival, Second Band, Ľuboš Beňa, The Old School Band, Tóno Horák,Tóno Hornák and Social Blues Club Trnava, Jozef Nedbalec Blues Band, Peter Lipa Band, Blues Haus, Boky citom, Ad hoc, Crossroads, Kŕdeľ divých Adamov,The Buttchers,Tásler Pufo Band,East Beat,The Old School Band, Joint Venture a ďalší.