Navigácia podľa žánru


PetJazz

Súčasný festival  koncepčne nadviazal na tradíciu jazzového festivalu „Pet Jazz", ktorý sa v rokoch 1991 – 1999 konal pravidelne v Dome kultúry Lúky

a tiež na tradíciu „jazzových večerov" - koncertov jazzovej hudby, ktoré sa v r.1997 – 2000 pravidelne každý mesiac konali v CC Centre.

V roku 2001 sa konal 1. ročník jazzového festivalu TRI.PET – JAZZ /od r. 2005 už len PET JAZZ/ v Klube Za zrkadlom v Dome kultúry Zrkadlový háj.

PET JAZZ je medzinárodný a multikultúrny festival. Festival prezentuje mladých začínajúcich hudobníkov a zároveň ponúka osvedčenú kvalitu renomovaných osobností hudobného života/J. Stivín, J. Bartoš, G. Jonáš, M. Jakabčic, L. Déczi, O. Rósza, M. Valihora a iní/.

Festival sa snaží o podporu jazzu ako menšinového žánru a o vytvorenie stabilného zázemia na prezentáciu mladých jazzových umelcov zo Slovenska i zahraničia.