Navigácia podľa žánru


Kontakty

Kultúrne zariadenia Petržalky

Spojovateľ: 02 68 29 92 19 / Adresa: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky:      
Ing. Peter Litomerický    
mobil: 0903 20 17 20    
email: peter.litomericky@kzp.sk

Sekretariát riaditeľa:       
Katarína Rebrová    
Tel.: 02 68 29 92 00    
email: katarina.rebrova@kzp.sk 

Vedúci úseku ekonomiky, štatutárny zástupca riaditeľa:   
Ing. Peter Sekerák
mobil: 0917 71 10 83    
email: peter.sekerak@kzp.sk

Vedúca úseku marketingu a obchodu:    
Mgr. Alexandra Illéšová     
mobil: 0917 71 10 92    
email: alexandra.illesova@kzp.sk

Vedúca úseku MTZ           
Eva Boriová    
mobil: 0903 58 91 77    
email: eva.boriova@kzp.sk

Riaditeľ DK Zrkadlový háj 
Ing. arch. Martin Sarvaš   

mobil: 0918 621 051     
email: martin.sarvas@kzp.sk

Riaditeľ DK Lúky
Mgr. Adrián Pullmann   

mobil: 0910 40 79 30   
email:  adrian.pullmann@kzp.sk

Riaditeľ CC Centra
Juraj Novák
mobil: 0917 71 10 85   
email: juraj.novak@kzp.sk


Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Tel. kontakt: +421 48 414 6 759 

e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj

Prevádzka: 02 68 29 92 17 / Adresa: Rovniankova 3, 851 02  Bratislava / email: dkzh@kzp.sk

Ing. arch. Martin Sarvaš    
Riaditeľ 
mobil: 0918 621 051     
email: martin.sarvas@kzp.sk

Adéla Oravcová   
vedúca prevádzky
tel.: 02 68 299 217    
email: adela.oravcova@kzp.sk

Marta Droppová    
Kultúrno-osvetový  pracovníkzástupkyňa riaditeľa DKZH
tel.: 02 68 299 220 / 0917 711 086   
email: marta.droppova@kzp.sk

Petra Babulicová     
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel.: 02 68 299 222   
email: petra.babulicova@kzp.sk

Ladislav Jančiar     
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel.: 02 68 299 222   
email: ladislav.janciar@kzp.sk

 

Dom kultúry Lúky

Prevádzka:02 63 83 54 04 / Adresa: Vígľašská 1, 851 07  Bratislava / email: dkl@kzp.sk

Mgr. Adrián Pullmann    
Riaditeľ
mobil: 0910 40 79 30    
email:  adrian.pullmann@kzp.sk

Zuzana Ďurišová    
Kultúrno-osvetový pracovník, zástupkyňa riaditeľa DK Lúky
telefón: 02 63 83 54 04    
email: dkl@kzp.sk

Iveta Hanulová    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel: č.: 02 63 835 404    
email: iveta.hanulova@kzp.sk

Jozef Charfaoui    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel: 02 63 835 404   
email: jozef.charfaoui@kzp.sk

Darina Duffeková    
Lektorka výtvarných kurzov
mobil: 0903 71 76 92    
email: dkl@kzp.sk


  
 

CC Centrum

Prevádzka: 02 63 82 43 90  / Adresa: Jiráskova 3, 851 02 Bratislava / email: ccc@kzp.sk

Juraj Novák
Riaditeľ    
mobil: 0917 71 10 85    
email: juraj.novak@kzp.sk

Mgr. Zuzana Guľová
Kultúrno-osvetový pracovník  
mobil: 0905 85 95 92    
email: cc.centrum@gmail.com

Angelika Paulíková    
Kultúrno-osvetový pracovník
mobil: 0903 39 85 45    
email: angelika.paulikova@kzp.sk

Katarína Godorová    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel: 02 63 834 390 / 0903 264 141
email: katarina.godorova@kzp.sk

 

Klub Za zrkadlom

Adresa: Rovniankova 3, 851 02  Bratislava


 

Artkino Za zrkadlom

Adresa: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Martin Kočiško
Dramaturg  
mobil: 0902 64 70 79    
emial: artkinozazrkadlom@gmail.com

Klubová činnosť deti

Adresa: CC Centrum, Jiráskova 3, 851 02 Bratislava

Mgr. Zuzana Guľová
Metodik klubovej činnosti pre deti
mobil:0905 85 95 92    
email: cc.centrum@gmail.com          
   

Klubová činnosť mládež

Adresa: Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 851 02  Bratislava  

Marta Droppová

Metodik klubovej činnosti pre mládež    
tel: 02 68 299 220

mobil: 0917 711 086 / 0907 12 36 47    
email: marta.droppova@kzp.sk          
                
    

 

Klubová činnosť seniori

Adresa: Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 851 05  Bratislava


 


Komunikačné kanály


Kde nás nájdete

Kultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj
Klub Za zrkadlom
Artkino Za zrkadlom
Klubová činnosť seniori

Rovniankova 3
851 02 Bratislava

Doprava linkami MHD

zastávka Romanova
68, 83, 92, 95, 96, 99, 192, 196
N80, N95, N99

imhd - cestovné poriadky

CC Centrum


Jiráskova 3
851 01  Bratislava

Doprava linkami MHD

zastávka Markova
68, 96, 99, 196
N80, N99

imhd - cestovné poriadky

Dom kultúry Lúky
Klubová činnosť mládež
Klubová činnosť deti


Vigľašská 1
851 07  Bratislava

Doprava linkami MHD

zastávka Lúčanka alebo Vyšehradská
59, 92, 93, 95, 98, 99, 192
N93, N95, N99

imhd - cestovné poriadky