Súťažná prehliadka amatérskych hudobných skupín

Súťažná prehliadka amatérskych hudobných skupín

Dlhoročná súťaž Kultúrnych zariadení Petržalky, ako súčasť podujatia Dni Petržalky. Cieľom súťažnej prehliadky je vybrať z prihlásených účastníkov jednotlivca, či skupinu, ktorá po prípadnom víťazstve v súťaži má možnosť vystúpiť na podujatí Galaprogram Dní Petržalky. Víťaz súťaže vystupuje ako “predskokan“ renomovaných slovenských i zahraničných súborov. Štýlovo nie je súťažná prehliadka ohraničená, vybraná trojčlenná porota hodnotí na základe hudobných kvalít, celkového prejavu, originality. Vhodná je prezentácia vlastných skladieb a textov v slovenčine, nie je to však podmienkou. Prednosť majú súťažiaci pôsobiaci v Petržalke. Súťaž prebieha od 9.00 hod. Účastník má 10 – 15 minút na prípravu a 15 – 20 minút na prezentáciu. Ozvučenie a základ bicej súpravy zabezpečuje organizátor, ostatný pódiový aparát účastník súťaže. Čas vystúpenia na súťažnej prehliadke si účastník dohodne s organizátorom. V prípade víťazstva na súťaži organizátor zabezpečí jeho vystúpenie v rámci Galaprogramu v dĺžke cca20 minút. Toto vystúpenie nie je honorované. Záujemca o súťaž zašle organizátorovi vyplnenú prihlášku najneskôr štyri dní pred súťažou. Nakoľko počet účastníkov je z časových dôvodov obmedzený, je potrebné zaslať prihlášku čím skôr. Záujemca o súťaž zašle organizátorovi spolu s vyplnenou prihláškou stageplán, prípadne zostavu a zoznam skladieb pre SOZA. Zúčastniť sa prehliadky amatérskych hudobných skupín môžu len tie kapely, ktoré ešte nevydali oficiálny nosič.. Niektorí z minuloročných víťazov súťažnej prehliadky – The Broken, Hvozd, The Cellmates, Flow Factory, Robo Patejdl Band, Niečo navyše, Brańo Belák Band, Ján Hurtík a Bufet ...

Súťažná prehliadka sa uskutoční 27.4.2019 od 9:00 hod do cca. 14:00 hod v Dome kultúry lúky na Vígľašskej ulici č. 1 v Petržalke.


Žiadame, povinne vyplniť a zaslať na mailovú adresu: dkl@kzp.sk do 18.4.2019

PRIHLÁŠKA: TU

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV: TU

Bližšie informácie tel: 02/63 835 400, 02/ 63 835 404


Galaprogram Dní Petržalky sa uskutoční 22.6.2019 na Dostihovej dráhe v Petržalke.

 

 

Súťažná prehliadka amatérskych hudobných skupín

27. 04. 2019

9:00- 14:00

Vstupné:vstup voľný EUR

Dom kultúry Lúky

Hudba

Galéria akcie


Podobné akcie

Ôsmy svetadiel

Najúspešnejší slovenský muzikál všetkých čias sa VRACIA Hudba najlegendárnejšej sl... čítaj ďalej

15. 11. 2019

OTTO WEITER SHOW - Záznam TV SENZI

Záznam TV Senzi - uvádza Otto Weiter a Andrea Fischerová, s hosťami : Lubo Virág, Soňa Ko... čítaj ďalej

27. 06. 2019

TALENTINA HRÁ, SPIEVA A TANCUJE

Záverečné predstavenie tanečného, dramatického a hudobného odboru.SZUŠ Talentina... čítaj ďalej

25. 06. 2019

Šport, drogy a rock'n'roll

Šport, drogy a rock'n'roll Hudobno športové podujatie proti drogám pri dobrej muzike a tur... čítaj ďalej

21. 06. 2019

Komentáre k akcii