NEWSLETTER 10 2018

Vážení odberatelia newsletteru KZP,  
od 25. mája 2018 platia nové predpisy o ochrane osobných údajov, čo súvisí so vstupom do platnosti Nariadenia Európskej únie upravujúceho ochranu osobných údajov (GDPR). Starostlivosť o bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre Kultúrne zariadenia Petržalky v Bratislave veľmi dôležitá. Preto týmto zároveň potvrdzujeme, že Vaše osobné údaje, ktorými disponuje KZP v Bratislave, sú bezpečné. Spracúvame ich výhrade pre služobné potreby a nesprístupňujeme ich iným subjektom.
Pri tejto príležitosti vás chceme opätovne požiadať, aby ste nám dali vedieť, či aj naďalej chcete od nás prostredníctvom e-mailov dostávať informácie o podujatiach v KZP. Ak NIE, informáciu s týmto obsahom zašlite na adresu: alexandra.illesova@kzp.sk.  Vaša e-mailová adresa tak bude ihneď odstránená z našej databázy.

Zároveň Vám posielame programový výber podujatí KZP na mesiac OKTÓBER 2018.

nájdete nás na facebook tu 

10 2018 newsletter