Žiadosť o súhlas zachovať v našej databáze mailovú adresu dotknutej osoby - ODOBERATEĽ NEWSLETTRA KZP

Vážení priatelia Kultúrnych zariadení Petržalky (KZP),  

Je nám veľkou cťou Vás pravidelne informovať o podujatiach v KZP.

V súvislosti s prijatím nového znenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, účinnými počnúc 25.5.2018 vstupuje do platnosti nová právna úprava, ktorá určuje nové pravidlá spracúvania osobných údajov.

 Ak máte  záujem zostať s nami  v kontakte  a naďalej  dostávať ponuky a informácie o podujatiach KZP, napíšte nám, prosím, na náš email: alexandra.illesova@kzp.sk

Súhlasím so spracovaním  mojich osobných údajov za účelom zasielania ponuky a informácií o podujatiach KZP."

 

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, na tej istej mailovej adrese. 

Ďakujeme.